Zabrocki Władysław

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zabrocki Władysław (afiliacja? - tak)
Głos w dyskusji nad książką Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Wolarska-Sobocińska Agata, Kordek Norbert
Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem
numery strony: 35-37, rok wydania: 2018
Instytut Językoznawstwa UAM
język artykułu: polski
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Dyskusja nad książką
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-11-30
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-11-30
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.