Kochanowska Agata

Tomy zbiorowe:

Kochanowska Agata (afiliacja? - nie), Wojtczak Maria (afiliacja? - tak)
Das literarische Oktett Acht junge Stimmen zur neueren deutschen Literatur
Liczba punktów: 5

Wydział Neofilologii UAM
język: niemiecki
Poznań 2018
ISBN: 978-83-947609-7-7

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.