Jabłoński Arkadiusz

Artykuły w czasopismach:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku
Liczba punktów: 9

Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1(11)
numery stron: 69-80
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt. „Technologie gier w perspektywie kulturowej
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-11-18
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-11-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
When Honorifics May not Express Respect – Some Remarks on Honorific Modification
Liczba punktów: 7

Silva Iaponicarum
ISSN/eISSN: 1734-4328
DOI czasopisma: 10.14746/sijp
język angielski
tom (rocznik): 2017/2018
zeszyt (numer): 52/53/54/55
numery stron: 69-93
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych jako wyzwanie międzykulturowe
Liczba punktów: 0

Półrocznik Językoznawczy Tertium
ISSN/eISSN: 2543-7844
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3(2)
numery stron: 103-117
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.7592/Tertium2018.3.2.Jablonski
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Foreword
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
Borders and Beyond. Orient-Occident Crossings in Literature, rok wydania: 2018
Vernon Press
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-62273-383-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jabłoński Arkadiusz (afiliacja? - tak)
Gdy honoryfikatywność nie jest "grzeczna" - kilka uwag na temat modyfikacji honoryfikatywnej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Okulska Urszula, Topczewska Urszula, Jopek-Bosiacka Anna
Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej - In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015)
numery strony: 499-528, rok wydania: 2018
ILS UW
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-951407-1-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,25
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.