Paterska-Kubacka Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Mazur-Kajta Katarzyna (afiliacja? - nie), Paterska-Kubacka Agnieszka (afiliacja? - tak)
Koszty nauki języka chińskiego
Liczba punktów: 7

Studia Neofilologiczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN/eISSN: 1897-4244
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XIV
numery stron: 115-137
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.16926/sn
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.