Kornatowska Beata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornatowska Beata (afiliacja? - tak)
Dietrich Fischer-Dieskau o Liederkreis op. 39 Roberta Schumanna do tekstów Josepha von Eichendorffa
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Martinek Libor
Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polska kulturni a umělecka pohraniči : kolektivní monografie / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza : monografia zbiorowa
numery strony: 150-162, rok wydania: 2018
Slezská univerzita v Opave
język artykułu: polski
ISBN: 978-80-7510-320-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.