Żeromska Estera

Artykuły w tomach zbiorowych:

Żeromska Estera (afiliacja? - tak)
Some reflections on Mask by Mori Ōgai
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Kubiak Ho-Chi Beata, Rynarzewska Ewa, Gawarski Maurycy
EAST ASIAN THEATRES: TRADITIONS - INSPIRATIONS - EUROPEAN / POLISH CONTEXTS
numery strony: 185-189, rok wydania: 2018
Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House
język artykułu: angielski
ISBN: 2543-4624
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: -
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: East Asian Theatres, Traditions – Inspiratons – European/Polish Contexts
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-10-20
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-10-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Kraków
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.