Matulewska Aleksandra

Artykuły w czasopismach:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Legal languages- a diachronic perspective
Liczba punktów: 15

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
ISSN/eISSN: 0860-150X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 53(66)
numery stron: 195-212
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.2478/slgr-2018-0011
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,19
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Przesądy i zamawiania myśliwskie
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
numery strony: 109-112, rok wydania: 2018
Oficyna Wydawnicza Forest
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-60450
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,59
objętość tomu zbiorowego: 38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak), Gwiazdowicz Dariusz (afiliacja? - nie)
Dziedzictwo kulturowe kuchni myśliwskiej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
numery strony: 113-120, rok wydania: 2018
Oficyna Wydawnicza Forest
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-60450
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,05
objętość tomu zbiorowego: 38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Specyfika języka łowieckiego
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
numery strony: 142-149, rok wydania: 2018
Oficyna Wydawnicza Forest
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-60450
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,978
objętość tomu zbiorowego: 38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Matulewska Aleksandra (afiliacja? - tak)
Łacina i powiedzenia myśliwskie
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gwiazdowicz Dariusz
Kultura łowiecka
numery strony: 150-156, rok wydania: 2018
Oficyna Wydawnicza Forest
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-60450
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,87
objętość tomu zbiorowego: 38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.