Pawłowska Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Pawłowska Agnieszka (afiliacja? - tak), Claußen Tina (afiliacja? - nie)
Internationale Lehrkooperationen am Beispiel eines deutsch-polnischen E-Mail-Tandems mit fortgeschrittenen Deutschlernenden und angehenden DaF-Lehrenden
Liczba punktów: 5

Informationen Deutsch als Fremdsprache
ISSN/eISSN: 2511-0853
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 5
numery stron: 655-671
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Pawłowska Agnieszka (afiliacja? - tak)
(Inter-)kulturelles Lernen im Tandem
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Roche Jörg , Venohr Elisabeth
Kultur- und Literaturwissenschaften
numery strony: 273-284, rok wydania: 2018
Narr
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8233-8217-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.