Piosik Michał

Artykuły w czasopismach:

Piosik Michał (afiliacja? - tak)
Robert Mroczynski (2014): Gesprächslinguistik. Eine Einführung. Narr Verlag: Tübingen. 272 S.
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 61a
numery stron: 1121-1126
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.