Quinkenstein Lothar

Artykuły w tomach zbiorowych:

Quinkenstein Lothar (afiliacja? - tak)
Die Ränder als Mitte – Überlegungen zu einem erweiterten Verständnis „deutsch-polnischer“ Beziehungen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Trybus Krzysztof , Düring Michael , Junkiert Maciej
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań = Polacy i Niemcy w Europie
numery strony: 131-146, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-73359-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.