Woźniak Joanna

Artykuły w czasopismach:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Relacje semantyczne w polskich i niemieckich terminach wielowyrazowych z zakresu prawa
Liczba punktów: 13

Linguistica Copernicana
ISSN/eISSN: 2080-1068
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 15
numery stron: 245-263
rok wydania: 2018
DOI artykułu: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.015
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Językowe i tekstowe sposoby popularyzacji wiedzy prawnej w niemieckiej prasie opiniotwórczej i bulwarowej – pilotażowa analiza intralingwalna
Liczba punktów: 13

Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
ISSN/eISSN: 2080-4814
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 25
zeszyt (numer): 4
numery stron: 215-233
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.215
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
[rec.] Zofia Berdychowska, Heinz-Helmut Lüger, Czesława Schatte, Grażyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.). Phraseologie als Schnittstelle von Sprache und Kultur I. Abgrenzungen – sprach- und textvergleichende Zugänge. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. 2017
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): XLV
zeszyt (numer): 2
numery stron: 338-342
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/gl.2018.45.2.22
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźniak Joanna (afiliacja? - tak)
Pragmatische Phraseologismen in Gesetzestexten und Probleme ihrer lexikographischen Erfassung.
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gondek Anna, Jurasz Alina, Szczęk Joanna
Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht Bd. II
numery strony: 263-274, rok wydania: 2018
Schneider Verlag Hohengehren
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8340-1855-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.