Woźnicka Marta

Artykuły w czasopismach:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die Flexivik der Präteritopräsentien im Frühneuhochdeutschen
Liczba punktów: 6

Konińskie Studia Językowe
ISSN/eISSN: 2353-5148
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 6
zeszyt (numer): 1
numery stron: 87-99
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Die formale Entwicklung des Verbs tun. Eine korpusbasierte Untersuchung vom Alt- bis zum Frühneuhochdeutschen
Liczba punktów: 6

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
ISSN/eISSN: 1427-9665
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 14
numery stron: 21-31
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18778/1427-9665.14.03
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Formy supletywne czasownika sein (‘być’) w języku niemieckim: ich geneza i rozwój, geometria, preferencje
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
numery strony: 197-210, rok wydania: 2018
Wydawnictwo UMCS
język artykułu: polski
ISBN: ?
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 10
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: polski, angielski, niemiecki
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-77-5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.