Borowczyk Paulina

Artykuły w czasopismach:

Borowczyk Paulina (afiliacja? - tak)
Specyfika pracy tłumacza audiowizualnego na przykładzie wybranych komunikatów audiowizualnych
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 40
numery stron: 1-11
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/il.2018.40.1
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,66
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.