Cychnerski Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Cychnerski Tomasz (afiliacja? - tak)
Morfonologia tematu rumuńskich derywatów paradygmatycznych. Alternacje i ich funkcje
Liczba punktów: 14

Slavia Meridionalis
ISSN/eISSN: 2392-2400
DOI czasopisma: 10.11649/sm
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 1-14
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.11649/sm.1678
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.