Dyoniziak Jolanta

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dyoniziak Jolanta (afiliacja? - tak), Pirogowska Ewa (afiliacja? - tak)
Dyskredytacja w dyskursie informacji medialnej na przykładzie portalu Wyborcza.pl w kontekście budowania tożsamości społecznej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sładkiewicz Żanna, Wądołowska-Lesner Katarzyna
W poszukiwaniu tożsamości językowej
numery strony: 135-147, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-659-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,84
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.