Gregori i Gomis Alfons

Artykuły w czasopismach:

Gregori i Gomis Alfons (afiliacja? - tak)
La invisibilitat com a matèria política: Vermell de Cadmi de Margarida Aritzeta i Los invisibles de José María Merino
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język kataloński
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 2
numery stron: 65-78
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2018.452.005
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Gregori i Gomis Alfons (afiliacja? - tak)
Recenzja książki Marii Dascy pt. Entenebrats. Literatura catalana i bogeria
Liczba punktów: 10

Zeitschrift für Katalanistik – Revista d’Estudis Catalans
ISSN/eISSN: 0932-2221
DOI czasopisma:
język kataloński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 31
numery stron: 386-393
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Gregori i Gomis Alfons (afiliacja? - tak)
Crossing Impossible Boundaries? Fantastic Narrative and Ideology
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Batzke Ina, Erbacher Eric C., Heß Linda M., Lenhardt Corinna
Exploring the Fantastic: Genre, Ideology, and Popular Culture
numery strony: 117-140, rok wydania: 2018
Transcript
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-8376-4027-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,7
objętość tomu zbiorowego: 21,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Gregori i Gomis Alfons (afiliacja? - tak)
Literatura i cinema fantàstics com a marcs de reconfiguració de la memòria
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sansano i Belso Gabriel
Silenci, oblit i preservació de la memòria democràtica. Una aportació interdisciplinària
numery strony: 189-205, rok wydania: 2018
Universitat d’Alacant
język artykułu: kataloński
ISBN: 978-84-167-2486-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,2
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.