Ivancu Emilia

Artykuły w tomach zbiorowych:

Ivancu Emilia (afiliacja? - tak)
Singing the World into the Existence or The Kanteletar – the State of Song
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Chira Rodica, Ivancu Emilia, Muntean Natalia, Chiciudean Gabriela
Myth, Music Ritual. Approaches in Comparative Literature
numery strony: 143-156, rok wydania: 2018
Cambridge Scholars Publishing
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-5275-0792-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,76
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Ivancu Emilia (afiliacja? - tak)
Discursul (auto)biografic românesc sau efectul literaturii asupra învăţării LRLS
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Nanu Paul, Ivancu Emilia
Limba română ca limbă străină. Metodologie și aplicabilitate culturală
numery strony: 149-165, rok wydania: 2018
University of Turku
język artykułu: rumuński
ISBN: 978-951-29-7035-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Ivancu Emilia (afiliacja? - tak)
Trzy poematy pod znakiem oddalenia: Constantin Noica i Sanda Stolojan – poetyka pewnej przyjaźni
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kornaś-Warwas Joanna, Zawadzki Andrzej
Constantin Noica i filozofia rumuńska XX wieku
numery strony: 133-149, rok wydania: 2018
Księgarnia Akademicka
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7638-837-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,88
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Chira Rodica (afiliacja? - nie), Ivancu Emilia (afiliacja? - tak), Muntean Natalia (afiliacja? - nie), Chiciudean Gabriela (afiliacja? - nie)
Myth, Music Ritual. Approaches in Comparative Literature
Liczba punktów: 5

Cambridge Scholars Publishing
język: angielski
Newcastle upon Tyne 2018
ISBN: 978-1-5275-0792-0

Nanu Paul (afiliacja? - nie), Ivancu Emilia (afiliacja? - tak)
Limba română ca limbă străină. Metodologie și aplicabilitate culturală
Liczba punktów: 5

University of Turku
język: rumuński
Turku 2018
ISBN: 978-951-29-7035-3

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.