Kaliska Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Kaliska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Potoczność a terminologiczność socjolektu wędkarskiego. Polskie i francuskie nazwy technik wędkarskich
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 49
numery stron: 109-126
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 110.23817/olin.49-8
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Kaliska Agnieszka (afiliacja? - tak)
Wykładniki instrumentalno-sposobowe a struktura semantyczna zdania. Polsko-francuska perspektywa porównawcza

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3330-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 15

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.