Łuczak Barbara

Artykuły w czasopismach:

Łuczak Barbara (afiliacja? - tak)
„Przekładając nieprzekładalne” [recenzja przekładu Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża]
Liczba punktów: 0

Odra
ISSN/eISSN: 0472-5182
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 5
numery stron: 119-120
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Łuczak Barbara (afiliacja? - tak)
Od listów do «drogiej Kuzynki» do podręcznika botaniki: angielski przekład i kontynuacja Listów o botanice Jeana-Jacquesa Rousseau
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Nieznanowska Joanna
Aptekarskie drogi do wolności
numery strony: 95-106, rok wydania: 2018
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Oddział w Szczecinie
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-925320-0-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 12,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.