Kupidura Ryszard

Artykuły w czasopismach:

Kupidura Ryszard (afiliacja? - tak)
Niespokojny lot nad Majdanem – współczesne konteksty funkcjonowania symbolu orła w Polsce i na Ukrainie
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VI
numery stron: 207-213
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sup.2018.6.25
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,54
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.