Malinowski Wiesław

Artykuły w czasopismach:

Malinowski Wiesław (afiliacja? - tak)
Sur la conjonction de l’ophélique et du narcissique dans l’œuvre poétique de George Rodenbach
Liczba punktów: 8

Lublin Studies in Modern Languages and Literature
ISSN/eISSN: 0137-4699
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 3
numery stron: 4-17
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.17951/lsmll.2018.42.3.4
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,58
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Malinowski Wiesław (afiliacja? - tak)
Théodore de Banville: artiste ou artisan?
Liczba punktów: 6

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
ISSN/eISSN: 1505-9065
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 13
numery stron: 7-17
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18778/1505-9065.13.02
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,72
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Malinowski Wiesław (afiliacja? - tak)
Sophiowka ou le jardin poétique de Stanislas Trembecki: la nature soumise à la culture
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Forycki Maciej , Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej , Werly Patrick
Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problèmatiques actuelles
numery strony: 153-165, rok wydania: 2018
Instytut Historii UAM
język artykułu: francuski
ISBN: 978-83-65663-63-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Malinowski Wiesław (afiliacja? - tak)
Powieść francuskiego symbolizmu (Bourges – Villiers-de l’Isle-Adam – Dujardin – Gourmont – Rodenbach)

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3348-0
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 14

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.