Nkollo Mikołaj

Artykuły w czasopismach:

Nkollo Mikołaj (afiliacja? - tak)
Autour du nombre nominal dans un code anglo-normand du XII siècle
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 47
numery stron: 525-534
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.23817/olin.47-42
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Nkollo Mikołaj (afiliacja? - tak)
Entre o seguimento e a extinção. O estudo de uma mudança sintática idioletal no português quatrocentisa
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Osório Paulo
Linguística histórica e história do português. Das origens ao século XVI
numery strony: 157-166, rok wydania: 2018
Luso-Española de Ediciones
język artykułu: portugalski
ISBN: 978-84-15712-28-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,65
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.