Kochanowska-Nieborak Anna

Artykuły w czasopismach:

Kochanowska-Nieborak Anna (afiliacja? - tak)
Cornelius Lehmann: Die Sorben und Wenden in deutschen Konversationslexika des 19. Jahrhunderts
Liczba punktów: 10

Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
ISSN/eISSN: 0948-8294
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 67
zeszyt (numer): 3
numery stron: 425-426
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kochanowska-Nieborak Anna (afiliacja? - tak)
W przededniu stulecia publikacji broszury „Fiasko niemieckiej polityki wobec Polski” (1919) Hellmuta von Gerlacha. Rozważania o granicach argumentatywnej dekonstrukcji stereotypów
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 51
numery stron: 407-425
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kochanowska-Nieborak Anna (afiliacja? - tak)
Stereotypy a pojednanie. Refleksje o stereotypach jako czynniku utrudniającym proces pojednania polsko-niemieckiego
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Trybus Krzysztof , Düring Michael , Junkiert Maciej
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań = Polacy i Niemcy w Europie
numery strony: 361-378, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: polski
ISBN: 978-3-631-73359-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.