Abuzarova Marta

Artykuły w czasopismach:

Abuzarova Marta (afiliacja? - tak)
Фразеологічний елемент у перекладацькій практиці (на прикладі польської та української мов)
Liczba punktów: 2

Kwartalnik Językoznawczy
ISSN/eISSN: 2081-5441
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2016/2 (26)
numery stron: 1-15
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,78
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.