Tomaszkiewicz Teresa

Artykuły w czasopismach:

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Comment les vocations philologiques évoluent à travers les générations
Liczba punktów: 13

Romanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0557-2665
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 65
numery stron: 143-155
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.19195/0557-2665.65.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Traduction automatique dans la formation des traducteurs : une analyse expérimentale de la post-édition
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 4
numery stron: 75-89
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2018.454.005
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomaszkiewicz Teresa (afiliacja? - tak)
Dylematy nauczyciela akademickiego kierującego seminarium magisterskim w ramach studiów tłumaczeniowych
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 39
numery stron: 111-125
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/il.2018.39.9
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.