Płomińska-Krawiec Ewa

Artykuły w tomach zbiorowych:

Płomińska-Krawiec Ewa (afiliacja? - tak)
Schmerzhafte Wurzeln. Über Rekonstruktion familärer Vergangenheit am Beispiel des Romans „Gosias Kinder” (2014) von Iris May
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Hansen Simon , Thielsen Jill
Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Narrative Verfahren und Traditionen in erzählender Literatur ab 2010
numery strony: 99-117, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-76387-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.