Denka Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Denka Andrzej (afiliacja? - tak)
Some Remarks on Intercultural German Studies, the Hermeneutics of Otherness and the Conflict of Cultures on Reading the Essays of Botho Strauss
Liczba punktów: 12

Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): nr spec.
numery stron: 131-149
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Denka Andrzej (afiliacja? - tak)
O dramaturgicznej inscenizacji oraz historycznej mityzacji zwycięstwa piłkarskiego na przykładzie filmu "Cud w Bernie" (Das Wunder von Bern, 2003) Sönke Wortmanna
Liczba punktów: 12

Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 74
zeszyt (numer): 4
numery stron: 183-202
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.