Kaźmierczak Natalia

Artykuły w czasopismach:

Kaźmierczak Natalia (afiliacja? - tak)
Kak umiraêt drugoj. Hudožestwennaâ antropologiâ smerti w tvorčestve Vaclava Seroševskogo (na materiale proizvedenij: „Na kraû lesov” i „Predel skorbi”)
Liczba punktów: 13

Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): CLXVII
numery stron: 215-223
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.