Horniatko-Szumiłowicz Anna

Artykuły w czasopismach:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Буря Василя Ткачука (Про забуту новелу „Загубленого таланту”)
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VI
numery stron: 197-205
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sup.2018.6.24
objętość w arkuszach wydawniczych: 7,58
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Голосні струни Лесі Українки й Меланхолійний вальс Ольги Кобилянської: художньо-типологічні паралелі
Liczba punktów: 15

Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 66/7
numery stron: 55-74
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18290/rh.2018.66.7-4
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,32
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - tak)
Біблійні інтертексти крізь призму „інтегрованого підходу” (Фундаментальна праця на ниві перекладознавства)
Liczba punktów: 9

Poznańskie Studia Slawistyczne
ISSN/eISSN: 2084-3011
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 14
numery stron: 329-336
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/pss.2018.14.19
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,45
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Horniatko-Szumiłowicz Anna (afiliacja? - )
Натурфілософія як феномен художнього світу Василя Ткачука
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Скрипник Г., Загородній А., Пирожков С.
IX Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України)
numery strony: 21-36, rok wydania: 2018
ІМФЕ
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-966-02-8644-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,87
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.