Kosmeda Tetyana

Artykuły w czasopismach:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Намачинська Г. (afiliacja? - nie)
Паремії-українізми російської мови як джерело фіксації лексичних і лексико-семантичних українізмів (на матеріалі тлумачного словника російської мови В. Даля)
Liczba punktów: 0

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки
ISSN/eISSN: 2309-9771
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 46
numery stron: 128-132
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,63
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Намачинська Г. (afiliacja? - tak)
«Живе» народне слово як підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля та мотивація потреби фіксації українізмів
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні дослідження
ISSN/eISSN: 2312-0665
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 47
numery stron: 42-50
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.5281/zenodo.1203845
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,63
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
По-новому про вічне. (Рецензія) Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст: монографія : Оксана Дзера. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 490 с
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні дослідження
ISSN/eISSN: 2312-0665
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 47
numery stron: 228-231
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.5281/zenodo.1204277
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak), Sobol Walentyna (afiliacja? - nie)
Сучасна українська лінгвографія: термінологічне поле
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VI
numery stron: 63-70
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sup.2018.6.07
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,64
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Розширення знань про ігрову стилістику українського художнього дискурсу
Liczba punktów: 0

Лінгвістичні студії
ISSN/eISSN: 1815-3070
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 35
numery stron: 181-182
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Рецензія на монографію: Ірина Шкіцька, Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект, Київ 2012. 440  с.
Liczba punktów: 3

Studia Ucrainica Varsoviensia
ISSN/eISSN: 2299-7237
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 6
numery stron: 429-433
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,35
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Нове досягнення українського мовознавства. А. П. Загнітко, Теорія лінгвоперсонології. Вінниця: Нілан-Лтд, 2017, 136.
Liczba punktów: 0

Славистика / Slavic studies
ISSN/eISSN: 1450-5061
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): ХХII/1
numery stron: 263-266
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,38
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Новий погляд на розвій перифрастичного фонду українців: Рецензія на монографію: Степаненко М. І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон. Харків, 2017. – 616 с.
Liczba punktów: 0

Українська мова
ISSN/eISSN: 1682-3540
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1
numery stron: 140-144
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,375
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Лингвофилософия Ежи Калишана и его вклад в развитие польской русистики (на материале монографических исследований ученого)
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): LXIII
numery stron: 143-154
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,76
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Лінгвокреативність Лесі Українки в її еґо-текстах (на матеріалі епістолярію поетеси (1870-1890) та її роздумів про листи в художніх текстах)
Liczba punktów: 15

Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język ukraiński
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 66/7
numery stron: 89-107
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18290/rh.2018.66.7-6
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kosmeda Tetyana (afiliacja? - tak)
Викладач вищої школи крізь призму інтер-дискурсу: феномен науковця-педагога І. Й. Ощипко
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Висоцька Т.Й.
Серце чистеє, думка чесная…, зб. наук. пр. і матер. на пошану Ірини Ощипко
numery strony: 370-383, rok wydania: 2018
Łewada
język artykułu: ukraiński
ISBN: 978-617-7327-22-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,55
objętość tomu zbiorowego: --
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.