Makarowska Olga

Artykuły w czasopismach:

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
Жанры меметического интернет-дискурса: IQkartka/аткрытка
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 43
numery stron: 181-192
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
К вопросу об обучении креативному письму в процессе овладения РКИ
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Koryčánková Simona
Актуальные проблемы обучения русскому языку. Current issues of the Russian language teaching XIII
numery strony: 150-157, rok wydania: 2018
Masarykova univerzita
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-80-210-9077-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,54
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
Ценность человеческой души в зеркале (де)мотивационных постеров
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jurewicz Joanna, Masłowska Ewa , Pazio-Wlazłowska Dorota
Antropologiczno językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. t. 3. Aksjosfera duszy - dusza w aksjosferze
numery strony: 325-344, rok wydania: 2018
Instytut Slawistyki PAN
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-64031-87-8
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,14
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Makarowska Olga (afiliacja? - tak)
Языковое манипулирование впечатлениями в интернет-коммуникации (на материале сайта знакомств)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Hačatrân G., Santoân A., Tadevosân T.
V Международная конференция «Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации»
numery strony: 94-107, rok wydania: 2018
Ванадзорский государственный университет имени Ованеса Туманяна, ООО «Мисма» (Misma LTD)
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-9939-9133-9-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.