Aptacy Jarosław

Artykuły w czasopismach:

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak)
Was raten von versprechen unterscheidet. Zur Behandlung der Kontrollinfinitive in der Dependenzgrammatik und im Minimalistischen Programm
Liczba punktów: 8

Studia Germanica Gedanensia
ISSN/eISSN: 1230-6045
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 39
numery stron: 148-160
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Yaqing Yang (afiliacja? - nie)
Projektleiter und 项目负责人 – Rektionskomposita im Deutschen und Chinesischen aus der Sicht der Argumentvererbung
Liczba punktów: 5

Literaturstraße. Chinesisch-deutsche Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft
ISSN/eISSN: 1616-4016
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): Bd. 19
zeszyt (numer): H. 2
numery stron: 183-198
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 9
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: niemiecki, niemiecki, angielski
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-76-8

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 10
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: polski, angielski, niemiecki
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-77-5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.