Narloch Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Narloch Andrzej (afiliacja? - tak)
Semantičeskaâ neopredelennostʹ cvetooboznačenij v polʹskom i russkom âzykah (na materiale leksikografičeskih dannyh)
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XLIII
numery stron: 225-236
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Narloch Andrzej (afiliacja? - tak)
Strategia kreowania wartości na podstawie określeń kolorystycznych w języku polskim i rosyjskim
Liczba punktów: 11

Przegląd Rusycystyczny
ISSN/eISSN: 0137-298X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 129-140
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Narloch Andrzej (afiliacja? - tak)
Życie człowieka w semiotyce koloru w języku polskim i rosyjskim (część I)
Liczba punktów: 13

Acta Polono-Ruthenica
ISSN/eISSN: 1427-549X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XXIII/3
numery stron: 89-98
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.