Osiewicz Bartosz

Artykuły w czasopismach:

Osiewicz Bartosz (afiliacja? - tak)
Л. Фризман, В кругах литературоведов: Мемуарные очерки. –2-е изд., испр. и доп., Нестор-История, Москва; Санкт-Петербург, 2017
Liczba punktów: 3

AvtobiografiЯ
ISSN/eISSN: 2281-6992
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 7
numery stron: 279-284
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.