Szubin Roman

Artykuły w czasopismach:

Szubin Roman (afiliacja? - tak)
Мировой человек – миф или концепт? К образу Всечеловека в творчестве Михаила Пришвина
Liczba punktów: 11

Przegląd Rusycystyczny
ISSN/eISSN: 0137-298X
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1
numery stron: 7-23
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.