Stryjakowska Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Stryjakowska Anna (afiliacja? - tak)
Postmodernistskaâ dinamika nacional
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Zieliński Bogusław
Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka
numery strony: 265-275, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe UAM
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-83-232-3310-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 21
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.