Waligórska-Olejniczak Beata

Artykuły w czasopismach:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Reprezentacje wojny radziecko-afgańskiej w filmach Aleksieja Bałabanowa oraz powieści Swietłany Aleksijewicz
Liczba punktów: 11

Przegląd Rusycystyczny
ISSN/eISSN: 0137-298X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3
numery stron: 94-105
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,69
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Justyna Pisarska, Tłumacz i metoda. O angielskich i polskich przekładach Bohatera naszych czasów
Liczba punktów: 12

Slavia Orientalis
ISSN/eISSN: 0037-6744
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3
numery stron: 545-548
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Танатография. Cтратегии представления смерти в фильме Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты"
Liczba punktów: 13

Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): CLXVII
numery stron: 523-532
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,63
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Gogol and Magritte: Towards Understanding Montage Strategies
Liczba punktów: 5

The Wenshan Review of Literature and Culture
ISSN/eISSN: 2077-1282
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 12.1
numery stron: 81-101
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Oczy, uszy, nosy. Strategie wizualizacji w wybranych opowiadaniach Nikołaja Gogola i dziełach René Magritte’a
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Fast Piotr, Łucewicz Ludmiła, Stempczyńska Barbara
Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje
numery strony: 419-432, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7164-972-1
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 22
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Waligórska-Olejniczak Beata (afiliacja? - tak)
Quentin Tarantino’s Django Unchained (2012) and the Afterlife of the Western
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Le Juez Brigitte , Shiel Nina, Wallace Mark
(Re)writing without Borders. Contemporary Intermedial Perspectives on Literature and the Visual Arts
numery strony: 71-83, rok wydania: 2018
Common Ground Research Networks
język artykułu: angielski
ISBN: 9781612299914
DOI artykułu: 10.18848/978-1-61229-993-8/CGP
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,08
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.