Zywert Aleksandra

Artykuły w czasopismach:

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Literacki obraz Nowych Rosjan
Liczba punktów: 15

Roczniki Humanistyczne
ISSN/eISSN: 0035-7707
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 7
numery stron: 125-138
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.18290/rh.2018.66.7-8
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
"Ciało śmierci" (na podstawie wybranych utworów Władimira Sorokina)
Liczba punktów: 13

Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 13
numery stron: 441-453
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.19195/0137-1150.167.37
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Oblicza multikulturalizmu pogranicza (Natalka Babina, „Miasto ryb”)
Liczba punktów: 8

Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XX (1)
numery stron: 215-226
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Polska, której nie ma (Borys Akunin, „Dokąd płyniemy?”, „Latający słoń”)
Liczba punktów: 8

Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XX(2)
numery stron: 73-83
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Motocykl–widmo,czyli meandry współczesnej fantastyki(Oleg Diwow, „Рыжий пес Иж”)
Liczba punktów: 3

Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VIII
numery stron: 273-285
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Przekleństwo nieśmiertelności. Rozważania o niesubordynacji (Dmitrij Głuchowski, FUTU.RE)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Supa Wanda, Pańkowska Ewa
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości
numery strony: 151-162, rok wydania: 2018
Uniwersytet w Białymstoku
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7431-544-9
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 11,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Zywert Aleksandra (afiliacja? - tak)
Jak się bawią nieprawdziwi ludzie? (Siergiej Minajew, „DuchLess”)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kalita Liliana
Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej
numery strony: 53-68, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 987-83-7865-762-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 7,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.