Siwczak Piotr

Artykuły w czasopismach:

Siwczak Piotr (afiliacja? - tak)
"Голова у кого как..." Сопоставительный анализ соматических сравнений (на материале русского и новогреческого языков)
Liczba punktów: 5

Русистика без граници
ISSN/eISSN: 2535-0390
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 85-90
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.