Piotrowiak-Junkiert Kinga

Artykuły w czasopismach:

Piotrowiak-Junkiert Kinga (afiliacja? - tak)
Słowa utracone, słowa odnalezione. Recenzja książki: Csaba Horváth, Megtalált szavak. Kortárs magyar irodalom posztmodern innen, posztmodern túl, Budapest 2018.
Liczba punktów: 14

Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2/23
numery stron: 345-352
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Piotrowiak-Junkiert Kinga (afiliacja? - tak)
”Nic straszniejszego niż same liczby”. Poezja Andrása Mezei wobec Shoah
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bubak Grzegorz, Nagy Laszlo, Tatrai Szilard
Lengyel-Magyar Hungarológiai Kutatások (Polsko-Węgierskie Badania Hungarologiczne)
numery strony: 91-103, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-233-4517-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Piotrowiak-Junkiert Kinga (afiliacja? - tak)
“Nothing worse than only numbers”. The Poetry od András Mezei on Shoah
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Dobrzyńska Teresa, Kuncheva Raya
The Thing. Conceptual and cultural aspects
numery strony: 271-287, rok wydania: 2018
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk / Институт За Литература Бъгарска Академия На Нау
język artykułu: angielski
ISBN: 978-619-7372-10-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 30
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: THE THING. Conceptual and cultural aspects
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2014-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Bułgaria, Warszawa, Sofia
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.