Nau Nicole

Artykuły w czasopismach:

Nau Nicole (afiliacja? - tak)
Adverbial clause combining in Latgalian:Temporal, conditional, causal and concessive relations in spontaneous speech
Liczba punktów: 6

Baltic Linguistics
ISSN/eISSN: 2081-7533
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 9
numery stron: 45-109
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 3,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.