Wierzchoń Piotr

Artykuły w czasopismach:

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Borchmann Łukasz (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie)
Re-research.pl: where Humanities Meet Computer Science
Liczba punktów: 11

Computational Methods in Science and Technology
ISSN/eISSN: 1505-0602
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): (1) 2018
zeszyt (numer): 24
numery stron: 7-19
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.12921/cmst.2018.0000004
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: III Konferencja DARIAH-PL
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2016-11-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2016-11-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Artykuły w tomach zbiorowych:

Graliński Filip (afiliacja? - nie), Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bańko Mirosław, Karaś Halina
Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii
numery strony: 43-57, rok wydania: 2018
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-235-3541-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Dzienisiewicz Daniel (afiliacja? - tak), Graliński Filip (afiliacja? - nie), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Fast food pod lingwochronologizacyjną lupą: z historii szybkich posiłków z polszczyźnie pisanej
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Żychlińska Justyna, Głowacka-Penczyńska Anetta
Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów
numery strony: 109-120, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8018-210-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 15
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Kordek Norbert (afiliacja? - tak), Wierzchoń Piotr (afiliacja? - tak)
Tajwan na łamach prasy polskiej, La belle epoque (1873-1918)

Instytut Językoznawstwa UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-65812-55-1
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 6

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.