Borowiak Anna

Artykuły w czasopismach:

Borowiak Anna (afiliacja? - tak), Lim Choon-Sil (afiliacja? - tak)
KOREAN LANGUAGE EDUCATION IN THE ERA OF GLOBALIZATION - WITH THE FOCUS ON BOOKS AND TEACHING MATERIALS –
Liczba punktów: 0

International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
ISSN/eISSN: 2449-7444
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 7-55
rok wydania: 2018
DOI artykułu: http://dx.doi.org/10.14746/kr.2018.04.01
objętość w arkuszach wydawniczych: 2.238
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Borowiak Anna (afiliacja? - tak)
폴란드어권 한국어 학습자들의 관형어 사용양상 및 교육방안연구
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kim (김) Jeong Young (정영)
유럽한국어교육의 동향과보고
numery strony: 44-77, rok wydania: 2018
Doseo (도서출판)
język artykułu: koreański
ISBN: 979-11-88568-35-2
DOI artykułu: -
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1.082
objętość tomu zbiorowego: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Borowiak Anna (afiliacja? - tak)
국제한국어교육학회제28차국제학술대회, ‘기술혁명시대와한국어교재개발의새지평’
Liczba punktów: 5

Redaktorzy:
The 28th International Conference on Korean Language Education, A New Perspective on Korean Language Teaching Materials in the Age of Technological Revolution
numery strony: 99-137, rok wydania: 2018
The International Association for Korean Language Education (국제한국어교육학회)
język artykułu: koreański
ISBN:
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2,29
objętość tomu zbiorowego:
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.