Szukała Wiosna

Artykuły w czasopismach:

Szukała Wiosna (afiliacja? - tak)
Fantazmat i tożsamość w prozie Antonia Muñoza Moliny
Liczba punktów: 8

Acta Philologica
ISSN/eISSN: 0065-1524
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 52
numery stron: 111-122
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.