Stroński Krzysztof

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jaworski Rafał (afiliacja? - nie), Jassem Krzysztof (afiliacja? - nie), Stroński Krzysztof (afiliacja? - tak)
Binary Classification Algorithms for the Detection of Sparse Word Forms in New Indo-Aryan Languages
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph, Kubis Marek
Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, Poznań, Poland, November 27-29, 2015, Revised Selected Papers
numery strony: 123-136, rok wydania: 2018
Springer
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-319-93781-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, 7th Language and Technology Conference
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-11-25
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-11-27
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.