Mrozewicz Bolesław

Artykuły w czasopismach:

Mrozewicz Bolesław (afiliacja? - tak)
"Pociągający" urok odległego świata - wybrane motywy w powieściach "Córka Pastora" i "Żona pastora" fińskiego prozaika Juhaniego Aho
Liczba punktów: 12

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN/eISSN: 1505-9057
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 43
numery stron: 0-0
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.