Kornatowski Paweł

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kornatowski Paweł (afiliacja? - tak)
Czasowniki nierozdzielnie złożone w języku węgierskim
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
numery strony: 61-74, rok wydania: 2018
Wydawnictwo UMCS
język artykułu: polski
ISBN: ?
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,72
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-04-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-04-28
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Lublin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.