Benyamin Ashraf

Artykuły w czasopismach:

Benyamin Ashraf (afiliacja? - tak)
Adaptacja greckiej kultury muzycznej do średniowiecznego świata arabskiego według arabskich źródeł
Liczba punktów: 8

Kultura - Historia - Globalizacja
ISSN/eISSN: 1898-7265
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 23
numery stron: 17-27
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,82
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Benyamin Ashraf (afiliacja? - tak)
Noszenie świętych – ikony na ciele Koptów.
Liczba punktów: 7

Studia Kulturoznawcze
ISSN/eISSN: 2084-2988
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1 (14)
numery stron: 161-173
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.