Bachan Jolanta

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Śledziński Daniel (afiliacja? - tak)
9th International Conference on Speech Prosody 2018
Liczba punktów: 5

International Speech Communication Association
język: angielski
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.