Kołaczek Natalia

Artykuły w czasopismach:

Kołaczek Natalia (afiliacja? - nie)
Indirekta anaforer i inlärarsvenska: analys av korta texter skrivna av svenskstuderande i Polen
Liczba punktów: 10

Folia Scandinavica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1230-4786
DOI czasopisma: 10.1515/fsp
język szwedzki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 25
numery stron: 4-21
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/fsp.2018.25.01
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.